Witamy na Forum Polonii w Dallas!

Podatki. artykul z Gazety wyborczej

Odpowiedz

Emotikony
:D :) :( :o :shock: :? 8) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :wink: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen:

BBCode włączony
[Img] włączony
[Flash] wyłączony
[URL] włączony
Emotikony włączone

Przegląd tematu
   

Rozwiń widok Przegląd tematu: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: lenka099 » wt kwie 23, 2019 4:01 am

Dobrze jest zapoznać się ze wszystkim informacjami od osób, które znają temat. Dlatego proponuję zajrzeć na urząd skarbowy wołomin i dowiedzieć się jak sytuacja obecnie się miewa.

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: polcia8 » wt mar 26, 2019 7:36 am

Zacznijcie od podstaw, czyli zajrzyjcie na urząd skarbowy wrocław psie pole, gdzie podjerzewam rozwieją wszelkie wasze wątpliwości i zapytania ;)

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: kralarms » ndz lut 03, 2019 2:43 pm

To aktualne jest?

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: wa_ris » śr sty 30, 2019 8:48 am

Dzięki wielkie za interesujące porady. Myślę, że przyda mi się to.

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: gabi98 » pt sty 04, 2019 9:38 am

Takie rozliczenie może być różne. Każdy interpretuje wszystko różnie, do tego wszystkiego rozliczenie podatku anglia inaczej się oblicza z Niemiec inaczej a nasze inaczej. Też daty są inne, warto na takie tematy dyskutować z księgową, aby dobrze odebrać swój zwrot.

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: Scorpion900 » pn lip 02, 2018 8:42 am

Bardzo konkretne są tu artykuły. Warto je przeczytać.
_____________________________
pracelicencjackieinformatyka.org.pl

Re: Podatki. artykul z Gazety wyborczej

autor: piotr55 » pt maja 25, 2018 3:05 am

Bardzo ciekawy to jest artykuł z Gazety Wyborczej według mnie. Każdy polak powinien to przeczytać.

_____________________________________________________
http://kailastudio.com.pl

autor: Jakretlis » pt lut 13, 2015 5:59 am

W tych gazetach same bzdury piszą łatwo uzystać zwrot z podatku poprzez rozliczenie pit które można zrobić na stronie internetowej przez darmowy program i być na czysto z Zusem albo i wyjść na + dostając zwrot z podatku.

Podatki

autor: New Jersey » pn paź 29, 2007 10:07 am

Powrót do Polski i podatki za lata ubiegłe
Napisał: Mariusz Makowski / Podatki.pl

Pytanie: Mieszkam od ponad 5 lat na Wyspie Jersey. Czy w przypadku mojego powrotu do Polski pomimo tego, że na Wyspie płacę podatki, musiałabym jeszcze raz zapłacić podatek w Polsce za okres 5 lat wstecz według polskiego systemu podatkowego?Odpowiedź

W przypadku Pani powrotu do Polski urząd skarbowy może przeprowadzić postępowanie mające na celu ustalenie, czy w latach ubiegłych, pomimo przebywania za granicą miała Pani obowiązki podatkowe w Polsce. W praktyce postępowanie takie sprowadzać się będzie do ustalenia, w którym państwie miała Pani w tym okresie miejsce zamieszkania. Zgodnie bowiem z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych osoby, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Do 31.12.2006 r. ustawa nie zawierała definicji miejsca zamieszkania. Organy podatkowe posługiwały się definicją wynikającą z kodeksu cywilnego, zgodnie z którą miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Ustalenie fizycznego miejsca pobytu nie budzi większych trudności, natomiast ustalenie „zamiaru stałego pobytu” było przedmiotem wielu sporów podatników z organami podatkowymi. W efekcie, w orzecznictwie i literaturze utrwaliła się wykładnia zgodnie z którą za miejsce zamieszkania osoby fizycznej uważa się ten kraj, z którym ma ona ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

Od 01.01.2007 r. miejsce zamieszkania ustala się zgodnie z definicją zawartą w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z tą definicją za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

1) posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
2) przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

Jeżeli więc w minionych 5 latach Pani „centrum interesów życiowych” znajdowało się na Wyspie Jersey to w Polsce posiadała Pani ograniczony obowiązek podatkowy, tylko w zakresie ewentualnych dochodów uzyskiwanych w Polsce. Za „centrum interesów życiowych” uznaje ten kraj, z którym miała Pani ściślejsze powiązania osobiste lub ekonomiczne. W tym celu uwzględnia się stosunki rodzinne i towarzyskie, zatrudnienie, działalność polityczną, kulturalną i wszelką inną, miejsce działalności gospodarczej i miejsce, z którego osoba zarządza swoim majątkiem. Jeżeli te obszary życia koncentrowały się na Wyspie Jersey i w okresie minionych 5 lat nie uzyskiwała Pani dochodów w Polsce to oznacza, że w Polsce nie miała Pani obowiązków podatkowych i powrót do kraju nie będzie się wiązał z obowiązkiem zapłaty jakiegoś zaległego podatku.

Przepisy dotyczące ustalenia miejsca zamieszkania stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Wyspa Jersey jest wprawdzie częścią angielskiej Korony ale jest niezależna od Zjednoczonego Królestwa. Zgromadzenie ustawodawcze Wyspy ma zastrzeżone prawo do decydowania o sprawach wewnętrznych wyspy (włączając opodatkowanie), podczas gdy Wielka Brytania jest odpowiedzialna za sprawy zewnętrzne Wyspy.
Zgodnie z Konwencją między Rzeczpospolita Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych określenie „Zjednoczone Królestwo” oznacza Wielką Brytanię i Irlandię Północną (wraz z terenami na których Zjednoczone Królestwo może sprawować suwerenne prawa w odniesieniu do dna morskiego i podglebia).

Oznacza to, że polsko – brytyjska umowa nie ma zastosowania do terytorium Wyspy Jersey. Wyspa ta ma zawarte umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania jedynie z Wielką Brytanią i Wyspą Guernsey.

Tak więc w celu określenia Pani miejsca zamieszkania stosowane będą jedynie polskie przepisy podatkowe. Gdyby okazało się, że Pani miejsce zamieszkania w rozumieniu tych przepisów znajdowało się w Polsce, to w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych na Wyspie Jersey miałyby zastosowanie przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym przed 1 stycznia 2004 r. dochody uzyskane z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub ze źródeł przychodów położonych w państwie, z którym Rzeczpospolita Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania dochodów podlegały zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych. Warunkiem zastosowania tego zwolnienia było jednak, aby dochody tego rodzaju opodatkowane były w tym państwie podatkiem tego samego rodzaju (jeszcze wcześniej ustawa wymagała jedynie stosowania przez to państwo zasady wzajemności w zwolnieniu dochodów uzyskiwanych przez ich rezydentów z dochodów uzyskanych w Polsce). Podatek dochodowy w Polsce obliczało się w takim przypadku zgodnie z art. 27 ust. 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych identycznie jak w przypadku podatników, którzy osiągnęli dochód w krajach, z którymi Polska ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania i w stosunku do tego dochodu przewidywana jest metoda wyłączenia.

W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2004 r. zwolnienie to nie obowiązuje. Natomiast art. 27 ust. 8 odnosi się obecnie jedynie do zwolnienia określonego w umowach o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wobec powyższego dochody uzyskane przez polskich rezydentów od 2004 r. w państwach, z którymi Rzeczpospolita Polska nie podpisała umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podlegają w całości opodatkowaniu w Polsce.

Dochody te łączy się z dochodami ze źródeł położonych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i od podatku obliczonego od łącznej sumy dochodów odlicza się kwotę równą podatkowi dochodowemu zapłaconemu w obcym państwie. Odliczenie to nie może jednak przekroczyć tej części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na dochód uzyskany w państwie obcym.

Tak więc aby ustalić, czy za okres ostatnich 5 lat podlegała Pani opodatkowaniu w Polsce należałoby ustalić, gdzie znajdowało się Pani miejsce zamieszkania w tym okresie. Jeżeli miejscem tym zgodnie z przedstawionymi zasadami jego ustalania była Wyspa Jersey to w Polsce miała Pani obowiązek podatkowy jedynie w stosunku do dochodów uzyskanych w Polsce (jeżeli takie były uzyskiwane).

Gdyby okazało się, że Pani miejsce zamieszkania znajdowało się w Polsce (na przykład ze względu na fakt zamieszkiwania w Polsce najbliższej rodziny) to dochody uzyskane na Wyspie Jersey do roku 2004 r. były zwolnione w Polsce od podatku dochodowego (z ewentualnym zastosowaniem metody wyłączenia z progresją do dochodów uzyskanych w Polsce). Dochody uzyskane od 2004 r. podlegałyby opodatkowaniu w Polsce z możliwością odliczenia od podatku polskiego podatku zapłaconego za granicą.

Żródło: Podatki.pl
lub
http://naszageneracja.com/pl/biznes-i-f ... ieg-e.html

Kolejna cegielka do dyskusji

autor: podatnik » ndz paź 28, 2007 10:34 pm

Kolejna cegielka do dyskusji

http://www.pit.pl/pages/i/2633.php

Apropos ulotki

autor: slavi » pn mar 12, 2007 10:53 am

Ulotka to jedna sprawa, a oficjalne wykładnie izby skarbowej to są jeszcze lepsze. Popatrzcie tutaj:
http://sip.mf.gov.pl/sip/index.php?p=1& ... s_strona=1

Z powyższego wynika, że polskie US mają w d.. certyfikaty rezydencji podatkowej i o ile nie posiada się nic w PL, to zawsze znajdą sposób, by uzasadnić, że nie przebywa się za granicą z zamiarem stałego pobytu.

autor: slavi » pn mar 12, 2007 10:43 am

Wow, to naprawdę zabawne. Podobają mi się te punkty i szczególnie sformułowanie: "oprócz wymogów ustawowych i wymogów wynikających z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania". Czyli oprócz przepisów jest jeszcze współczynnik "jak mi czapka stoi" jakiegoś urzędasa w MF.

Swoją drogą ciekawe, czy ulotka ta jest sporządzona na podstawie jakiegoś rozporządzenia lub instrukcji wewnętrznej MF. Ciekawe byłoby do tego zajrzeć.

Punkt 1 to zaraz mi się kojarzy z dawną epoką, kiedy wyjazd za granicę wiązał się z przepadkiem majątku w Polsce.

Punkt 2 - a może by to jeszcze poszerzyć o dalszą rodzinę

Punkt 3 - czy posiadanie konta osobistego w jakimkolwiek innym kraju również sie wiąże z tym że w kraju tym będziemy rezydentem podatkowym.

Punkt 4 - jakie jest kryterium "regularności"?

Naprawdę przechodzą sami siebie w głupawych przepisach, jeśli ta ulotka jest rzeczywiście poparta jakimiś przepisami wewnętrznymi MF.

Broszura o podatkach, znalezione na sieci

autor: kris_k » ndz mar 04, 2007 10:26 pm

Broszura o podatkach, znalezione na sieci na grupie dyskusyjnej: pl.soc.prawo.podatki...


W samolotach linii lotniczych na trasie Warszawa-Londyn pasa¿erowie
znajduj± wydane przez brytyjsk± agencjê pozarz±dow± broszury o kryteriach
koniecznych, jakie zaczê³y stosowaæ polskie urzêdy skarbowe przy ustalaniu
rezydentury podatkowej w Polsce. Z ulotek tych wynika, ¿e oprócz wymogów
ustawowych i wymogów wynikaj±cych z umowy o unikaniu podwójnego
opodatkowania, Ministerstwo Finansów IV RP warunkuje zwolnienie z
rezydentury podatkowej w Polsce jednoczesnym spe³nieniem nastêpuj±cych
warunków :

1) Brak mieszkania, domu i innej nieruchomo¶ci w Polsce

2) Brak ma³¿onka lub dzieci zamieszka³ych w Polsce

3) Brak konta osobistego w banku w Polsce

4) Brak regularnych przyjazdów do Polski (sic !)

5) Nie inwestowanie kapita³u w Polsce

Broszury znaleziono przed 3 dniami w samolocie linii Centralwings
(przewo¼nik nale¿±cy do PLL LOT).


pozdrawiam
Kris K

Link do formularza rezydencji podatkowej w USA

autor: Rejql » pn paź 23, 2006 10:45 pm

Link do formularza rezydencji podatkowej w USA

http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/f8802.pdf

Instrukcje wypełniania http://www.irs.gov/pub/irs-pdf/i8802.pdf

troche info o podatkach

autor: kris_k » pn paź 23, 2006 10:22 pm

Witam,
Dzisiaj na Onecie pojwila sie informacja o tzw. certyfikacie rezydencji przygotowana przez pracownika Pricewaterhause Coopers. Oto link:
http://firma.onet.pl/1367473,prasa.html

A na wypadek, gdyby sie ten artykul zapodzial, wklejam jego tresc.

Zaświadczenie z zagranicy uwalnia od podatku w Polsce
(Rzeczpospolita/23.10.2006)

Emigrant z Polski nie będzie musiał rozliczać się z naszym fiskusem, gdy uzyska za granicą tzw. certyfikat rezydencji. Warto postarać się o to jak najszybciej, bo ten dokument działa tylko na przyszłość.


Dokumentowi temu nie przypisuje takiej roli polska ustawa podatkowa ani umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Obecne znaczenie nadają mu w praktyce urzędowe interpretacje organów podatkowych, a także Ministerstwa Finansów. Wedle ustawy o podatku od dochodów osobistych ( updf) oraz wspomnianych umów decydujące znaczenie ma natomiast miejsce zamieszkania. Rzecz w tym, że w praktyce interpretacja tego pojęcia budzi wiele wątpliwości.

(...)

Polski fiskus pobiera różnicę między podatkiem zapłaconym za granicą a należnym w Polsce. Podatki w Polsce są stosunkowo wysokie, a więc i takie dopłaty dotkliwe dla kieszeni podatników. Z kolei w krajach, w których pracują Polacy, koszty utrzymania są wysokie.

(...)

Fundamentalna zasada zapisana w art. 3 updf głosi, że osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce płaci tu podatek od całości swych dochodów, także uzyskanych za granicą. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy. Jednakże zasadę tę stosuje się z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (art. 4a updf).

W umowach tych zastrzega się zaś, że podatnik nie może być uznany za mającego miejsce zamieszkania w danym kraju tylko dlatego, że uzyskuje w nim dochody z pracy. O miejscu zamieszkania w Polsce lub za granicą decyduje - wedle tych umów - stałe miejsce zamieszkania. Jeśli dana osoba ma stałe miejsce zamieszkania w obu państwach, uważa się ją za mającą miejsce zamieszkania w tym państwie, w którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych).

(...)

W piśmie z 18 maja 2006 r. Pierwszego Urzędu Skarbowego w Radomiu (sygn. 1424/2150/4111/415/ 24/06) stwierdza się, że sam fakt zamieszkiwania i pracy poza granicami Polski nie świadczy jeszcze o tym, że podatnik przestał podlegać w kraju nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Nie wystarczy też sama deklaracja zamiaru stałego przebywania za granicą. Tylko w razie uzyskania certyfikatu rezydencji w obcym państwie w Polsce obowiązek ten nie będzie na nim ciążył.(...)

Izabela Lewandowska

Na górę